Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

< Επιστροφή στα ΦΙΛΤΡΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
 • ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΚΟΝΗΣ
 • ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
 • ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ
 • ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ
 • NOMEX
 • ΠΡΕΣΟΦΙΛΤΡΑ
 • ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ
 • POCKET
 • POCKET ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ
 • ΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
 • ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
 • ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΑΔΙΩΝ Ή ΧΗΜΙΚΩΝ

Θ.Μπουγιούκου 6 & Θουκιδίδη, Μιντιλόγλι, 26 500, Πάτρα • Τηλ. Κέντρο.: +30 2610 526 526 - 36 • Fax.: +30 2610 523 330
Design & Development by artmaquina