Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

< Επιστροφή στα ΦΙΛΤΡΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
 • ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΚΟΝΗΣ
 • ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
 • ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ
 • ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ
 • NOMEX
 • ΠΡΕΣΟΦΙΛΤΡΑ
 • ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ
 • POCKET
 • POCKET ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ
 • ΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
 • ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
 • ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΑΔΙΩΝ Ή ΧΗΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ
 • ΑΕΡΟΣ
 • ΜΑΝΔΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣ
 • ΛΑΔΙΟΥ
 • ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ
 • ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
 • ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ & ΡΥΠΩΝ
 • ΣΕΝΤΙΝΟΝΕΡΩΝ
 • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ
 • ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΑΔΙΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ
 • ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
Θ.Μπουγιούκου 6 & Θουκιδίδη, Μιντιλόγλι, 26 500, Πάτρα • Τηλ. Κέντρο.: +30 2610 526 526 - 36 • Fax.: +30 2610 523 330
Design & Development by artmaquina