Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

< Επιστροφή στα ΦΙΛΤΡΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΡΟΛΑ ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΑ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • ΚΑΣΕΤΕΣ
 • POCKET
 • HEPA
 • ULPA
 • ΡΟΛΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ
 • ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ
 • POCKET ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ
ΦΙΛΤΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • ΡΟΛΑ ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΑ
 • ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΚΟΝΗΣ
 • POCKET
 • HEPA
 • ULPA
 • ΡΟΛΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ
 • ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ
 • ΑΠΟΛΥΤΑ
Θ.Μπουγιούκου 6 & Θουκιδίδη, Μιντιλόγλι, 26 500, Πάτρα • Τηλ. Κέντρο.: +30 2610 526 526 - 36 • Fax.: +30 2610 523 330
Design & Development by artmaquina